آموزش های درخواستی خود را میتوانید با جزئیات کامل به یکی از موارد ذیل ارسال کنید؛ ضمنا آموزشگاه ها و مراکز آموزشی دیگر نیز از همین قسمت میتوانند درخواست خود را ثبت نمایند

 

ارسال به ایمیل :   mojshaderyan@gmail.com

ارسال به آیدی تلگرام :  @shaderyan

ارسال به شماره واتس اپ :  09141781457